Konditioner.

Golfturnering mellem Herreklubben i Trelleborg Golfklub og Tirsdagsklubben i Korsør Golfklub

1. Generelt Nærværende turneringsbetingelser er gældende for det årlige spil mellem Herreklubben i Trelleborg Golfklub og Tirsdagsklubben i Korsør Golfklub.

2. Formål Formålet er via en årlig golfturnering at skabe og styrke et sammenhold og kammeratskab blandt spillerne i de to klubber i klubberne.

3. Mål Målet er, at vi får en fantastisk dejlig golfdag, hvor vi lærer nye golfspillere at kende fra nærområdet.

4. Betingelser for golfspillet

Der spilles en årlig turnering på skiftevis Korsørs Old Course og Trelleborgs 18-hullers bane.

Turneringen gennemføres på Korsør golfbane i ulige år og på Trelleborg golfbane i lige år. Turneringen gennemføres normalt en søndag i perioden medio maj til medio juni, idet dagen aftales klubberne imellem inden planlægningen af årets aktiviteter.

Der spilles om en vandrepokal, der vindes af den klub, der blandt alle deltagende spillere har den laveste gennemsnits nettoscore.

Der spilles primært i 4-bolde.

Der spilles fra gul tee eller tilsvarende længde.

Der spilles slagspil netto i to lige store rækker (A og B rækken). Ved ulige antal spillere er B rækken flest.

Der spilles UD, HJEM og SPILLET i to rækker (A og B rækken). Vinderen er den spiller, der har den laveste nettoscore.

Ved lige nettoscore vinder den spiller, der har det laveste HCP, derefter point på de sidste 9, 6, 3 og sidste hul. Derefter lodtrækning.

Der spilles nærmest hullet på par tre hullerne.

Der føres et scorekort pr. spiller, der afleveres til turneringsledelsen i korrekt udfyldt stand inklusiv brutto og nettoscore (ud, hjem og spillet).

Respektive klubber kan maksimalt stille med 36 spillere. Tilmelding efter først til mølle princippet.

5. Dagens program

07.00 Velkomst, udlevering af scorekort, turneringsbetingelser og morgenmad

08.00 Gunstart (baglæns)

13.00 Frokost og præmieoverrækkelse.

6. Økonomi Der betales 40 kroner i alt til golfspillet (30 kroner til spillet, hvor præmiefordelingen er i henhold til præmieskemaet (pkt. 8), og 10 kroner til nærmest hullet på par 3 hullerne). Prisen til morgenmad og frokost fastsættes af den arrangerende klub.

7. Øvrigt Den arrangerende klub udsender invitation til turneringen senest to måneder før spilledatoen.

Deadline for tilmelding er 14 dage før spilledatoen. Den enkelte spiller er først tilmeldt, når vedkommende har betalt.

Den arrangerende klub bestemmer tilmeldingsproceduren, som beskrives i invitationen, idet den inviterede klub overfører et samlet beløb til den arrangerende klub, dækkende alle udgifter for sine spillere.

Der spilles efter DGU golfregler samt de respektive hovedklubbers lokalregler. Der spilles ikke med lokalregel E5. Enhver uregelmæssighed afgøres af den arrangerende klub.

I den enkelte bold der spilles om øl således: - I fire-bolde giver de to tabere en mellem fadøl til de to vindere på holdet. - I tre-bolde giver taberen to mellem fadøl til de to vindere på holdet. - Det er op til den arrangerende klub at indhente og modtage eventuelle sponsorpræmier