Generalforsamling 2022 - kort referat.

1. Gorm Pedersen blev med akklamation valgt som ordstyrer og kunne konstatere at GF er rettidigt indvarslet.

2. Formand Jan Svejstrup fik herefter ordet og berettede om årets gang i Herreklubben. Se formandskabets beretning 2022. Beretningen belv godkendt med akklamation.

3. Kasserer Kristian Klitgaard gennemgik regnskabet for 2022, og kunne berette at vi begynder sæsonen 2023 med en saldo på rundt 18.000,- Regnskabet blev godkendt med akklamation. Budgetforslag for 2023 blev fremvist og det er op til den nye bestyrelse om de ønsker at anvende budgetforslaget.

4. Formandskabet foreslog en forhøjelse af kontingentet på kr. 50,- til 350,- årligt og en forhøjelse af præmiepengene med kr. 10,- til kr. 395,- Forslaget blev godkendt.

5 - 6. Der var ingen forslag fra medlemmerne.

7. Valg af formandskab.

Alle 5 medlemmer af formandskabet er på valg hvert år. Alle blev genvalgt med akklamation.

8. Eventuelt. Lars Bjerre kunne godt tænke sig, at vi igen har en enkelt runde fra 65 eller to i sæsonen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og rundede generalforsamlingen af.

Referent Kristian Klitgaard

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

 

Årsafslutningen og Generalforsamlingen lørdag den 29. oktober 2022.

PROGRAM:

Kl. 8:00 Mødetid og MALSK Morgenbuffet 

Kl. 9:00 Gunstart

Kl. 14:00 Generalforsamling umiddelbart efter dagens spil.

Ca. KL. 14:45 Lækker frokostbuffet fra MALSK inklusive to øl eller sodavands kuponer til maden. 

Præmieoverrækkelse for dagens spil og Order of Merit efter frokosten.

Ingen brugerbetaling for ovenstående i år.

TILMELDING:

Senest fredag den 21.oktober kl. 23:59

Vi spiller fra  GOLFBOX TEE  ( forskellige tee udfra ens handicap )

Dagens spil :

1    Stableford A og B

2    Tættest par tre hullerne 

3     " Den gule bold "  - Holdspil

4     Hold - puttekonkurrence

Vi håber at se Jer alle til årets sæsonafslutning i Herreklubben.

​Vel mødt -  Formandskabet.