Andre spiltyper.

Greensome                        Herreklubben TGS

Greensome er en variant af Foursome og spilles efter stort set de samme regler. Dog med få ændringer.

Begge partnere slår ud fra teestedet, og et af de to teeslag vælges. Den partner hvis teeslag ikke blev valgt, slår derefter det næste slag, og hvert efterfølgende slag slås i skiftende rækkefølge, indtil bolden er i hullet.

Hvis for eksempel teeslaget fra spiller A vælges på det første hul, slår spiller B det næste slag, og herefter slår spiller A igen og så videre, indtil bolden er i hullet.

Processen gentages på alle hullerne.

Greensome 60/40 Stableford/slagspil tildeles siden (parret) slag således:
Laveste spillehandicap x 0,6 plus højeste spillehandicap x 0,4 = spillehandicap med decimal.


Eksempel: Spiller A: spillehandicap 5 og spiller B: spillehandicap 16.

Vi får 5 × 0,6 + 16 × 0,4 = 9,4 som rundes ned til 9.

I Greensome hulspil tildeles siden med højeste værdi et spillehandicap, som er lig med forskellen til den anden sides værdi, afrundet, f.eks. 9,4 – 8,7 = 0,7 som rundes op til 1.

Fælles gælder: Slagene fordeles efter handicapnøglen.

Spillehandicap udregninger der ender på komma 5 eller højere rundes op til nærmeste hele tal. Udregninger der ender på komma 4 og derunder rundes ned til nærmeste hele tal.

NB: Ender begge spilleres teeslag out of bounds eller formodes mistet, må kun den ene spiller slå nyt teeslag. Partnerne bestemmer selv hvem. Regler for provisorisk eller ny bold er som i Foursome.

Alle strafslag til siden, påvirker ikke partnernes skiftevise spille-rækkefølge.

Foursome (kort version)

En turnering, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun én bold, idet partnerne skiftes til at slå til bolden og også skiftes til at slå fra tee-stederne. I Foursome slagspil tildeles parret halvdelen af deres samlede spillehandicap, som rundes op/ned. I Hulspil tildeles parret med det højeste samlede spillehandicap halvdelen af forskellen til det andet pars sammenlagte handicap. Halve slag rundes op. Mixed foursome er en turnering, hvor hvert par består af en kvinde og en mand. Se evt. regelbogen afsnit 22.   Herreklubben TGS juli 2022.