Referat af GF 2021 Herreklubben TGS. Den 30. oktober 2021.

1. Gorm Pedersen blev med akklamation valgt til ordstyrer.

2. Jan Svejstrup aflagde Formandskabets beretning for året. Godkendt af GF.

3. Kassereren aflagde regnskabet for året. Ligeledes godkendt af GF.

4. Næste års kontingent fastsattes uændret til kr. 300,-

5. Forslag fra Formandskabet om nye ajourførte vedtægter blev gennemgået og vedtaget af GF.

6. Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag.

7. Valg af Formandskab.

Genvalg til Jan Svejstrup, Ebbe Larsen, Frits Hansen og Kristian Klitgaard Pedersen. Nyvalgt blev Jan Larsen som afløser Henning Pedersen, velkommen til Jan.

8. Eventuelt.

Jan præsenterede en mulig tre-dages-tur til Arasløv Golf Ressort i Sverige til næste år. To 18 huls-baner i samme ressort. Højt kvalitetsniveau. Prisniveauet vil formentlig ligge på ca. kr. 3800,- i dobbeltværelse for de tre dage.

Steffen Schrold anførte at pokalskabet som Herreklubben har skænket TGS står i foyeren uden Pokaler. Hvor er pokalerne og hvad med klubbens tavler med vindere af mesterskaberne over årene? Formandskabet undersøger.

Bo Depner finder at tee 57 passer bedre til Herreklubben end tee 60. Frits Hansen supplerede at langt de fleste af Herreklubbens medlemmer har tee 57 som default i GolfBox. Vi har nu afprøvet at spille fra forskellig tee to gange.

Bo Depner nævnte at max antal slag i slagspil burde være hullets par plus 5 slag, i stedet for ”en tier.” En tier for et par tre hul?

Jan præsenterede en ny mulig Herreklub spillerdragt til 2022.

Herefter takkede Gorm Pedersen Generalforsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Jan takkede Klaus Larsen fra Golfshoppen for hans bidrag til Herreklubbens turneringer.

Jan takkede slutteligt Gorm for at styre generalforsamlingen sikkert igennem.

Referent Kristian Klitgaard den 9. november 2021