Formandsskabets beretning 2020

 

Sæsonen 2020 startede meget kaotisk i Herreklubben, da Caronaen ramte Danmark, og statsministeren startede på at lukke hele Danmark ned.

Vi åbnede derfor sæsonen utraditionelt, ved at gennemfører onsdagens tuneringer med løbende start, frem til onsdag den 10 juni, hvor statsministeren åbnede for forsamling op til 50 personer.

Vi afskaffede den såkaldte 20er, og indførte en præmiefee på 300 kr. for hele sæsonen 2020, således der blev lukket for smitte risiko via kontanter, ydermere slap kassereren for at kører i banken for at indsætte kontanter, hvilket han så klarer selv elektronisk.

Dem der spiller meget har sparet en del penge, og dem der ikke har spillet ret meget har det desværre været dyrere for.

Vi gennemførte i samme Mo mangt indtastning på mobiltelefoner, hvor vi bad en del af medlemmerne at være såkaldte assister. Da vi så en risiko for stor smitte fare, såfremt Henning og jeg skulle sidde med alle scorerkort, hvor alle scorerkort mindst har været i hænderne på minimum 2 personer.  Dette er gået over alt forventning, hvilket har medført at vi har bibeholdt dette resten af sæsonen.

Vi har i år indført at vi spille parmatch sidste onsdag i hver måned, hvor vi samtidigt har fællesspisning, dog med den ordning, at ens egen personlige scorer stadigvæk tæller i rangliste samt OOM. Dette har efter formandsskabets opfattelse fungeret tilfredsstillende.

Vores årlige tur skulle efter planen have forgået på golfbanen ved Rønnede den 13 maj, dette blev aflyst grundet Coruna situationen. Den blev derfor udskudt til den 16 juni, hvor den blev gennemført med efterfølgende spisning. Dette foregik efter formandsskabets opfattelse helt efter planen, og vi havde en rigtig hyggelig dag sammen.

Vi har i år besluttet at afbryde venskabsmatchen med Kalundborg, grundet manglende deltagelse fra begge klubber. Derfor arrangerede vi en match imod Tirsdags klubben i Korsør, det er formandsskabets ide at dette skulle være en årlig tilbagevendende match, hvor der kunne skabes gode relationer mellem disse to klubber. Dette blev desværre også aflyst grundet Coruna.

Vi er i år blevet bedt om at arrangere et af matcherne i festugen, vi tog os derfor af den årlige parturnering. Dette gennemførte vi også tilfredsstillende.

Herreklubbens årlige weekendtur gik i år til Tyskland, formandsskabet besluttede at tiden snart var moden til at prøve at komme udenlands endnu engang. Jan har lagt virkelig mange kræfter i denne tur, og den blev også gennemført med stor susses. Der var desværre kun 22 tilmeldte, vi i formandsskabet er dog ret sikre på at Coruna situationen er grund til den lave tilmelding, da prisen på 3000 kr. ses meget billigt i forhold til de baner og den mad vi fik serveret. Dette grundet Jans store arbejde, samt hans fantastiske gode forhandlings evner.

Det skal selvfølgelig også nævnes at dette kun lader sig gøre fordi Egons busser med Gert og Keen i spidsen er med til at reducere prisen på transport. Stor tak for det.

Den 12 september spillede vi årets Rydercup mod Sorø, vi der var udtaget til denne match, prøvede efter bedste evne at vinde pokalen tilbage, dette lå vi også til, lige til formanden besluttede at sende sit 3 slag O.B på hul 18. Derfor endte hele matchen uafgjort, og Sorø tog pokalen med tilbage…. Øv øv

Grundet vi missede vores ny opfundne match mod Tirsdags klubben fra Korsør, besluttede vi derfor at arrangere en ekstratur, den 28/9 tog vi derfor til Sorø, hvor vi spillede en match med indlagte ekstra konkurrencer samt baneservice.

Desværre har vi konstateret en lille medlemsnedgang i Herreklubben gennem de sidste år, hvad det skyldes ved jeg ikke, dog kan jeg konstatere at nogen har skiftet klub, nogen er helt stoppet, corona-præmiefee på 300 kr. har også medvirket til tilbagegangen.

Vi har dog fået 7 nye medlemmer i år. Vi har i formandskabet overvejet at gå fra Gunstart til løbende start til næste år. Vi må indse, at vi med den nuværende gunstart kl. 15 udelukker de fleste spillere som går på arbejde. Vi ved fra andre klubber, at de har succes med at køre løbende start. Der er fordele og ulemper ved begge dele, men vi tror at vi kan favne alle aldersgrupper, ved at skrue det sammen på den rigtige måde, og det er ikke lykkedes os godt nok at få fat i flere arbejdsramte.

Når jeg ser nye medlemmer i Cafeen agiterer jeg overfor dem om at komme i Herreklubben. Det må I også meget gerne gøre.

Vores sponsorerne har igen i år sørget vi i Formandsskabet har haft nogle flotte præmier at dele ud af til Jer spillere h.h.v. på Vores onsdage, og til Vores Ture/Udflugter.

Derfor vil jeg rette en særdeles stor tak til

Golfshoppen, Egons, Lilje Cafeen, Nordicals v/Ebbe Larsen, Malermester Flemming Nielsen, Harboes Bryggeri, Vinkompagniet Slagelse, Hans Jørgen Hansen, Refsvindinge Bryggeri, Palle Jul Fenger, GTV gruppen v/ Anders lund.

Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at sige Jan, Henning og Kristian tak for samarbejdet i  år. Vi har virkelig ”Kæmpet” sammen for at komme i mål efter Coruna epidemien tog over. Vi har haft mange gode og sjove timer sammen, og jeg ved om nogen hvilket stort arbejde i har gjort alle tre. Jeg vil ønske Jer alt muligt held og lykke i fremtiden i Herreklubben.

Jeg vil ønske alt det bedste for min afløser, og opfordre Jer tilstedeværende at give ham den hjælp som han behøver for at udfylde posten

 

Hermed slutter jeg formandsskabets formandsberetning for 2020. Anders Talbro.