Turneringsbetingelser Herreklubben TGS

Turnerings Betingelserne gælder ved afvikling af onsdagsturneringerne, hvis ikke andet er oplyst.

www.tgsherreklub.dk

 

1. DELTAGERE, GÆSTESPILLERE og PRØVEMEDLEMMER

Herreklubben er en åben klub for alle aktive herrespillere over 18 år med medlemskab i Trelleborg Golfklub Slagelse og med et handicap der er max. 54.

Ethvert medlem kan til enhver tid invitere en gæstespiller til at deltage i dagens turnering. Både fra den ordinære klub eller gæsteklub under hensyn til den ordinære klubs greenfee aftaler. En gæstespiller spiller med i dagens spil, men betaler ikke turneringsfee.

”Prøvemedlemmer” som beskrevet under ”Kontingent” på hjemmesiden spiller med i dagens spil men betaler ikke turneringsfee.

 

2.  SÆSON - SPILLETIDSPUNKTER

I Herreklubben spiller vi fra den første mulige onsdag i april til den sidste weekend i oktober.

I januar måned lægges Herreklubbens Turneringsplan på hjemmesiden www.tgsherreklub.dk.

Spillemåden og spilletidspunkterne angives under ”INFO” i tilmeldingsbilledet i GolfBox og på separat information på vores hjemmeside.

NYT  - Spilletiderne er fra 2021 udvidet med løbende start efter kl. 16:30, så arbejdsramte spillere kan nå at deltage i Herreklubbens turneringer.

Oktober: Om eftermiddagen spiller vi en time tidligere af hensyn til det tidligere aftagende dagslys.

 

3. SPIL-KONKURRENCER

Der spilles hver onsdag i to lige store rækker, A og B.

Vi spiller som hovedregel altid tættest på par 3 hullerne. Derudover kan der være andre indlagte konkurrencer derunder socialt spil. Visse typer socialt spil kan kun gennemføres under Gunstart.

Står to eller flere spillere lige i ”dagens spil”, afgøres placeringen efter den ”matematiske metode”. Sidste 9 – sidste 6 – sidste 3 huller. Herefter lodtrækning.

Står to eller flere spillere lige i ”Order of Merit” vinder spilleren med det laveste HCP.

Maximum score pr hul er 10 slag for alle huller.

I ”INFO” for Herreklubbens turneringer i GolfBox, vil dagens spil og procedurer være beskrevet.

 

4. Konkurrencer samlet over hele sæsonen

“ORDER OF MERIT”- 5 lister som kan følges i GolfBox.

 1. Herreklub Rangliste A
 2. Herreklub Rangliste B
 3. Herreklub Brutto A og B
 4. Herreklub Stableford A og B
 5. Herreklub Eclectic Brutto A og B

Detaljer om Order of Merit kan læses i ”Order of Merit i detaljer” sidst i Turneringsbetingelserne.

 

5. Spillemåde, tilmelding, startliste, scorekort og scoreregistrering

Vi spiller primært ”Løbende start”, men ”Kombineret løbende start og Gunstart” spilles den sidste onsdag i måneden, sammen med fælles spisning og præmieoverrækkelse.

Dagens spil og procedurer ligger altid under ”INFO” i GolfBox, samt på Herreklubbens hjemmeside www.tgsherreklub.dk og er overordnet som følgende:

 • Tilmelding altid i ”Klubturnering” i GolfBox, - Herreklubben.
 • Sidste tilmelding er kl. 18:00 tirsdagen før.
 • Startlisten udsendes herefter. (Gunstarten en gang pr. måned spilles kl. 15:00, - mødetid kl.14:45.)
 • Man spiller altid sin tid fra startlisten i ”løbende start”.
 • Man printer selv sit scorekort.
 • ”Assistenten” i bolden registrerer scoren i www.s.golfbox.dk for alle fire spillere inden kl. 22:00 på spilledagen.

 

6. Præmier og præmieoverrækkelse samt offentliggørelse.

Præmierne til Herreklubbens medlemmer vil primært være gavekort – vin – golfbolde.

Præmieoverrækkelse/uddeling foregår en gang om måneden når vi spiller ”Kombineret løbende start og Gunstart” med fællesspisning. Tilmelding til spisning foregår samtidigt med tilmeldingen til turneringen.

Såfremt vi kun kan spille ”Løbende start”, arrangerer vi præmie-afhentning igennem Sekretariatet.

Vinderne offentliggøreswww.tgsherreklub.dk dagen efter spillet.

Kun spillere som har betalt kontingent er berettiget til at vinde præmier.

Alle præmier som ikke er afhentet den 1. december, tilfalder ubeskåret Herreklubben.

 

7. Målebånd og Chartek til par-3 hullerne:

Målebånd og chartek til par 3 hullerne tages med ud af morgenspillerne. Sidste bold om eftermiddagen tager målebånd, chartek og resultaterne med hjem. Målebånd og chartek har hjemme i plastkassen på toppen af Herreklubbens ”Brandskab” i mellemgangen.

 

8. HANDICAP REGULERING (WHS)

I Herreklubben foretages handicap regulering automatisk i forbindelse med scoreindberetningen af turneringerne.

 

9. GOLFREGLER - ETIKETTE - SKIK OG BRUG - DIVERSE

 • I Herreklubben spiller vi efter golfspillets regler og etikette.
 • Markørens fornemste opgave:

"- jeg som markør repræsenterer alle de andre spillere og er deres garant for, at min medspiller overholder reglerne og at hans score bliver indberettet korrekt.”

 • Vi retter nedslagsmærker og lægger opslåede tørv på plads.
 • En 18 hullers runde kan gennemføres på max 4 timer og 30 minutter. – vi spiller ready-golf, - så forbered dig i god tid på at slå dit næste slag.

 

10. VINTER I HERREKLUBBEN.

Vintersæsonen er rekreativt spil fra gang til gang, enten på 9 huls- eller 18 huls banen. Se aktuelle oplag på hjemmesiden. www.tgsherreklub.dk

Ret til ændringer forbeholdes.

Formandskabet.                                                        Senest rettet den 3. marts 2021.

 

 

”Order of Merit” i detaljer.

Ved årsafslutningen/generalforsamlingen sidst i oktober, præmieres de spillere som har spillet de bedste samlede resultater henover sæsonen. Der er 5 lister registreret i ”Order of Merit”.

 1. Herreklub Rangliste A
 2. Herreklub Rangliste B
 3. Herreklub Brutto A og B
 4. Herreklub Stableford A og B
 5. Herreklub Eclectic Brutto A og B

1. og 2. Herreklub Rangliste A og B. Scoren fra dagens spil omsættes til rangliste-point.  Alle spil – alle Tee tæller, som angivet i Turneringsplanen.

1. plads giver 20 point, 2. plads giver 16 point, 3. plads giver 14 point osv. nedad med 2 point i forskel til og med 9. pladsen. 10. pladsen og nedefter får 1 point hver.

Vinderne er de A og B spillere som har opsummeret flest ranglistepoint når sæsonen er slut.

En spiller som skifter imellem A og B-rækken får overført sine ranglistepoint opnået i en række, til den række han slutter i ved sæsonens afslutning.

Ranglisterne A og B giver desuden adgang til Ryders Cup imod Sorø. De fem bedst scorende spillere fra hver række er direkte kvalificeret. Efterfølgende placeringer bliver tilbudt en plads når/hvis afbud opstår.

3. Herreklub Brutto A og B. Alle 18 slagspils-runder tæller – spilles alle fra TEE 60.

Vinderne er de A og B spillere som har det laveste slagspil-gennemsnit over sine 9 bedste af de 18 runder.

4. Herreklub Stableford A og B. Alle 10 Stableford-runder tæller – Alle Tee tæller. Spilles fra TEE 50, 53, 57 og 65 som angivet i turneringsplanen.

Vinderne er de A og B spillere, som har det højeste Stableford-point-gennemsnit for sine 5 bedste af de 10 runder.

5. Herreklub Eclectic Brutto A og B. Alle runder tæller – alle Tee tæller.

Vinderne er de A og B spillere, som har færrest slag i sin Eclectic-Brutto ”drømmerunde”.

”Order of Merit” listerne 3, 4 og 5 viser alle spilleres placering i en og samme liste. Opdelingen i A og B finder sted når sidste tællende runde i oktober er spillet.

3. marts 2021.

oooOooo