Generelle turneringsbetingelser for TGS Herreklub

Betingelserne gælder ved afvikling af onsdagsturneringerne, hvis ikke andet er oplyst.

DELTAGERE
Herreklubben er en åben klub for alle aktive herrespillere over 18 år med medlemskab i Trelleborg Golfklub Slagelse, med et handicap, der er max. 54, og ethvert medlem, kan til enhver tid invitere en gæstespiller, til at deltage i dagens match, både fra den ordinære klub eller gæsteklub under hensyn til den ordinære klubs greenfee aftaler. Den ugentlige spilledag er onsdag.

Gæstespiller betaler samme matchfee, som medlemmerne af Herreklubben.
Gæstespillerne registres ikke i dagens match og eventuelle præmier afklares ved manuel indplacering. Præmier til gæstespillere er i givet fald ekstraordinære i forhold til præmieskema.

Onsdagsturneringen afvikles fra 1. onsdag i april til sidste søndag i oktober. Udenfor denne periode har Herreklubben reserveret 1 time onsdag kl 10:00.

KONTINGENT
Det koster 300.- kr. at være medlem af Herreklubben for en hel sæson. Beløbet skal indbetales ved første mødedag!

GRUPPERING
Der spilles i A og B række, turneringsledelsen tilstræber ens antal slag pr bold.

RESERVATION 
18 hullers banen vil være reserveret til Herreklubben fra kl. 12.30 - kl. 15.15.
Indenfor ovennævnte tidspunkt startes der kun ud på banens første 9 huller.
Det forudsættes endvidere, at Herreklubbens medlemmer kun kan benytte banen i dette tidsrum, såfremt man deltager i lodtrækningen kl. 14.45!!!!. Derudover er der reserveret 3 start tider onsdag formiddag, første tid 9.00. Her sammensættes bolde ligeledes ved lodtrækning

SPILLETIDSPUNKT
Alle Herreklubbens medlemmer opfordres til at spille kl. 15.00 med lodtrækning kl. 14.45.
Der spilles med ”Gunstart” i 3 eller 4 bolde på 18 huls banen.
Spil om morgenen, markør skal være fra Herreklubben. 
(Husk at lægge Scorekort, samt 20 kr. i Herreklubbens Postkasse i herrernes omklædningsrum)

FORMÅL
Det skal understreges, at det er et af Herreklubbens formål og intention, at så mange medlemmer får spillet med hinanden som muligt, og at ”Faste” hold bør undgås!

SPIL-konkurrencer
Der spilles i henhold til spilleplan for året.
Rangliste turnering er gennemgående turnering over hele sæsonen - kan følges på Order of Merit. Rangliste anvendes til udtagelse af Ryder cup hold.
Electric turnering gennemgående turnering over hele sæsonen for slagspil - kan følges på Order of Merit. Bedste Brutto scores 10 tællende - kan følges på Order of Merit.
Tættest på hullet og længste drive, indlægges som ekstra konkurrencemoment på enkelte huller.
Birdie præmier indlægges også enkelte onsdage.


SCOREKORT
Det skal indskærpes kraftigt overfor alle Herreklubbens spillere, at man gør Turneringslederne den tjeneste, at udfylde Scorekortet KORREKT OG TYDELIGT!

TURNERINGS FEE
Det koster 20.- kr. at deltage i onsdagens match. Pengene går til indkøb af præmier til spillerne.

PRÆMIER
Præmierne er hovedsaligt vingaver.

Dog vil der være mindre gaver i enkelte af spillene.
Præmierne uddeles efterfølgende onsdag.

 

HANDICAP REGULERING

Regulering vil ske efter gældende regler for turneringsgolf.

Handicap reguleres i alle individuelle tællende turneringer.
 

RETTIGHEDER/PLIGTER
Det skal understreges, at for Herreklubbens medlemmer – såvel som alle øvrige medlemmer – gælder de helt normale regler, om at lukke igennem.
Der spilles efter de til en hver tid gældende golfregler, med den undtagelse at træning på banen i form af tidligere runde samme dag er tilladt.

TIDSFORBRUG
Bemærk at der jfr. TGS Scorekort er trykt en max. tid på gennemførelsen af 18 huller på
4 tim 30 min. Denne tid bedes overholdt!!!!

TURNERINGSLEDER
Dagens turneringsleder er Herreklubbens Formandskab/Bestyrelse, som
forestår dagens lodtrækning, opgør resultater og udleverer præmier.
Turneringslederen har grundet ovenstående ret til at slå ud fra tee efter eget ønske. 
Ret til ændringer forbeholdes!

Senest rettet 7. januar 2016.

Formandskabet