Nyt i Herreklubben 2023.

”Pointjagt”

Som noget nyt introducerer Herreklubben ”Pointjagt” i sæsonen 2023. Pointjagt kan spilles som individuelt spil, som parspil og som holdspil.

Spillet køres parallelt med dagens spil og introduceres den 5. april 2023 og spilles første gang onsdag den 26. april ved april-afslutningen.

”Pointjagt” motiverer til mere kvalitet i golfspillet. Og så er det rigtig sjovt.

”Pointjagt” scorer registreres manuelt på separat standard-scorekort for alle 4 spillere i bolden.  

Kolonnerne på scorekortet benævnes: ”FW” – ”In reg” – ”Put”

Ram fairway i førsteslaget.

1 point opnås ved at ramme fairway i første slag.

Kom på green ”in regulation”.

1 point opnås ved at være på green i regulation.

Har man et eller to ekstra slag på hullet, kan man opnå 1 hhv. 2 ekstra point når ekstraslagene ikke bruges.

Putningen:

1-put giver 2 point

2-put giver 1 point

3-put eller flere giver 0 point

Holer man direkte udefra, scorer man 3 point.

Detalje for par tre hullerne:  

Der er ingen fairway point på par tre hullerne. På Green i førsteslaget giver 1 point + det antal ekstra slag man har på hullet, putning som på øvrige huller.

Point kan opnås på huller hvor der er scoret et eller flere Stableford point.

Formandskabet januar 2023.

Greensome                        Herreklubben TGS

Greensome er en variant af Foursome og spilles efter stort set de samme regler. Dog med få ændringer.

Begge partnere slår ud fra teestedet, og et af de to teeslag vælges. Den partner hvis teeslag ikke blev valgt, slår derefter det næste slag, og hvert efterfølgende slag slås i skiftende rækkefølge, indtil bolden er i hullet.

Hvis for eksempel teeslaget fra spiller A vælges på det første hul, slår spiller B det næste slag, og herefter slår spiller A igen og så videre, indtil bolden er i hullet.

Processen gentages på alle hullerne.

Greensome 60/40 Stableford/slagspil tildeles siden (parret) slag således:
Laveste spillehandicap x 0,6 plus højeste spillehandicap x 0,4 = spillehandicap med decimal.


Eksempel: Spiller A: spillehandicap 5 og spiller B: spillehandicap 16.

Vi får 5 × 0,6 + 16 × 0,4 = 9,4 som rundes ned til 9.

Greensome hulspil tildeles siden med højeste værdi et spillehandicap, som er lig med forskellen til den anden sides værdi, afrundet, f.eks. 9,4 – 8,7 = 0,7 som rundes op til 1.

Fælles gælder: Slagene fordeles efter handicapnøglen.

Spillehandicap udregninger der ender på komma 5 eller højere rundes op til nærmeste hele tal. Udregninger der ender på komma 4 og derunder rundes ned til nærmeste hele tal.

NB: Ender begge spilleres teeslag out of bounds eller formodes mistet, må kun den ene spiller slå nyt teeslag. Partnerne bestemmer selv hvem. Regler for provisorisk eller ny bold er som i Foursome.

Alle strafslag til siden, påvirker ikke partnernes skiftevise spille-rækkefølge.

Foursome (kort version)

En turnering, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun én bold, idet partnerne skiftes til at slå til bolden og også skiftes til at slå fra tee-stederne. I Foursome slagspil tildeles parret halvdelen af deres samlede spillehandicap, som rundes op/ned. I Hulspil tildeles parret med det højeste samlede spillehandicap halvdelen af forskellen til det andet pars sammenlagte handicap. Halve slag rundes op. Mixed foursome er en turnering, hvor hvert par består af en kvinde og en mand. Se evt. regelbogen afsnit 22.   Herreklubben TGS juli 2022.