Kontingentet for 2023.

Kontingentet for 2023 er på ialt kr. 745,- 

Beløbet indbetales på Herreklubbens konto nr. 9570 12964811, med rettidig indbetaling den 15. marts 2023.

Grundkontingent på kr. 350,- som delvis dækker årsafslutningen med spil, forplejning på dagen.

Derudover kr. 395,- som ubeskåret går til præmier.

Kun bankoverførsel er mulig.

"Fyraftensgolf"

Kontingentet for spillere som kun kan deltage de 5 måneder hvor "Fyraftensgolf" er muligt, får reduceret bidraget til præmier med kr. 110,-

Det samlede kontingent er da kr. 635,- for 2023.

oooOooo

Vi spiller igen i år 30 runder plus udflugterne.

Kontingentet nedsættes med kr. 55,- pr. forgangen måned, for medlemmer der kommer til efter den 1. maj.

"Prøvemedlemskab"

Har du overvejet at spille med i Herreklubben, er du meget velkommen til at være ”prøvemedlem” et par gange for at se om Herreklubben er noget for dig. Meld dig på "klubturnering" i Golfbox. Du modtager derefter startliste og information - det er meget nemt.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en fra formandskabet.

”Passivt medlemskab"

"Et passivt medlemskab” koster kr. 350,- for sæsonen. Dette giver adgang til Årsafslutningen med dagens spil og Generalforsamlingen.

Desuden giver det ret til at deltage i Herreklubbens udflugter på lige fod med ordinære medlemmer.

Velkommen i 2023.

Spil med og find nye golfvenner i Herreklubben.

På Formandskabets vegne, - Kassereren den 5. januar 2023.