Herreklubben - En Klub i Klubben

 

Velkommen i Herreklubben

 

Hvem er vi?

Herreklubben er en ÅBEN klub for alle aktive Herrespillere over 18 år som er medlemmer af Trelleborg Golfklub, og som har max handicap på 54!

Herreklubben ledes af et ”Formandskab” på 4 medlemmer, som vælges på den årlige Generalforsamling, sidste søndag i oktober måned, jfr. Herreklubbens vedtægter.

Spilletidspunkt.

Vi spiller hver onsdag i perioden 1 april  – 31 oktober kl. 14.45 , med ”Gunstart (Tilmelding over Golfbox)  

Alternativt og i nødstilfælde har Herreklubben 3 tider kl. 09.00-09.07 og 09.15!!!

Kontingent.

Det koster 300.- kr. at spille et helt år! Herudover betales turneringsfee på 20.- kr. hver onsdag, som går til præmier.

Formål.

Det er Herreklubbens formål, at samle medlemmerne under kammeratlige former, og igennem spil og turnering at opbygge sociale relationer og venskaber. Vi tilstræber, at så mange af medlemmerne får spillet med hinanden som muligt, og forsøger at undgå grupperinger!!

Spil.

Der spilles efter Herreklubbens Turneringsplan. Og ”Formandsskabet`s” Bestyrelse er på skift Turneringsledere.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt et af medlemmerne i Herreklubbens Bestyrelse, eller tilmeld dig på Golfbox!

FORMANDSSKAB

Formand Steffen Schrold

Tlf. 24 63 78 30

schroldsteffen@gmail.com

Kasserer Erik Jelstrup

Tlf. 24 64 44 96

erikjelstrup@gmail.com

Reg.nr. 6070 konto 4225519

Anders Talbro

Rejser - Udflugter

Tlf. 61 78 10 92

a.talbro@privat.dk

Henning Pedersen

It-/Golfbox administrator

Tlf. 23 88 93 08

henning_hp@yahoo.dk