Velkommen i TGS Herreklubben

 

Hvem er vi?

Herreklubben er en ÅBEN klub for alle aktive Herrespillere over 18 år som er medlemmer af Trelleborg Golfklub, og som har max handicap på 54.

Herreklubben ledes af et ”Formandskab” på 5 medlemmer, som vælges på den årlige Generalforsamling, sidste søndag i oktober måned, jfr. Herreklubbens vedtægter.

Spilletidspunkt. 

Vi spiller turnering hver onsdag i perioden 1. april – 31. oktober.

Vi tilstræber at arrangere en månedlig spisning, hvor vi samles og afvikler præmieceremonien.

Kontingent.

Årskontingentet er kr. 300.- som dækker en del af afslutningsfrokosten samt driftsomkostningerne, plus et årligt beløb på kr. 385,- som går ubeskåret til præmier. Kto. 9570 1296 4811.

Formål.

Det er Herreklubbens formål, at samle medlemmerne under kammeratlige former, og igennem spil og turnering at opbygge sociale relationer og venskaber. Vi arrangerer det således, at så mange af medlemmerne som muligt får mulighed for at spille med hinanden og forsøger at undgå grupperinger.

Spil.

Der spilles efter Herreklubbens Turneringsplan som offentliggøres i januar på vores hjemmeside www.tgsherreklub.dk.

Formandsskabets er på skift Turneringsledere og forestår præmieuddelingen.

Udflugter.

Vi arrangerer en årlig tre-dages weekendtur til et sted i Danmark eller i et af vore nabolande, spiller venskabsturnering med Korsør Golf Klub og Ryders Cup med Korsør Golf Klub. Derudover arrangerer formandskabet to endags udflugter til golfklubber på Sjælland.

Hvordan bliver man medlem?

Det er nemt.

Man indbetaler det til enhver tid gældende kontingent på Herreklubbens konto nr. 9570 12964811 med angivelse af sit medlemsnummer i TGS.

 

Spil med og find nye golfvenner i

TGS Herreklubben.

Velkommen til.

 

 

 

 

 

 

 

 

GIV AGT!!! 

- Ændring i vores Turneringsplan -

Datoerne 27-29 august for vores tre dages tur er aflyst af vores tur arrangør. Ingen baner er ledige i den weekend.

Vi vender snarest muligt tilbage med ny dato.

11. januar 

Vi beklager 

Nytårshilsen

Godt Nytår 2021.

Godt Nytår ønskes alle nuværende og kommende Herreklubmedlemmer.

Spil med og find nye Golfvenner i Herreklubben.

JEP I SNEEN.

.

SNE-ROULADE?

Den fik da chancen.

Herreklubben den 6. januar 2021.

5. januar: CORONA - MAX 5 PERSONER SAMLET!

HERREKLUBBEN – og så lidt varm luft til den kolde tid. 5.december 2020.

Vi har en glædelig meddelelse til Herre-medlemmerne i TGS. Især de medlemmer som gerne kunne tænke sig at deltage i onsdagsturneringerne i Herreklubben, men som ikke kan nå hjem fra arbejde tids nok.

Det nye formandskab pønser på at ændre/udvide spilletiderne, så de erhvervsaktive kan nå at deltage. Mere herom i det nye år, når vi har pønset færdig.

Spilleplanen 2021 er næsten færdig, og der kommer nye tiltag og udflugter, som vi også glæder os til at præsentere i det nye år.

Herreklubben på Facebook??? - Jo, den er god nok. Herreklubben går på Facebook, som supplement til vores hjemmeside www.tgsherreklub.dk , men først i 2021.

FIND NYE GOLFVENNER I HERREKLUBBEN

I ønske alle en rigtig God Jul - på Formandskabets vegne,-  Kristian