Formandsberetning 2019.  

Sæsonen 2019 startede meget trist i Herreklubben, idet vi mistede et af Vores kære Medlemmer!

Hans Petersen døde onsdag 23 januar 63 år gammel af sin kræftsygdom, og blev bisat 30 januar i Gørlev Kirke.

Hans vil blive husket som et utroligt sympatisk, venligt og humoristisk menneske, som på trods af hans lange sygdomsforløb, altid var meget positiv, og optimistisk. Jeg var på Facebook med ham, og han var ofte indlagt, og på trods af det, havde han altid en frisk bemærkning, i den for ham meget svære tid, og kunne til tider faktisk godt Joke lidt med hans sygdom.

Jeg mødte ham kort tid før Nytår, ude i Golfklubben og han fortalte mig, at han havde betalt for kontingent, og Boggie som han jo kørte i, for hele sæsonen 2019  Og han glædede sig til at komme i gang igen, hvilket han så desværre ikke nåede.

Vi sendte en pæn Bårebuket fra Herreklubben.

Palle Juul, Leif Worsø, Niels Ellekjær og undertegnede deltog i Bisættelsen.

Jeg vil godt bede selskabet om at rejse sig og mindes Hans med 1 min. Stilhed. Æret være mindet om Hans Pedersen.                TAK.

Sædvanen tro startede vi op første onsdag i april. Og til forskel fra sidste år, måtte vi spille hele vinteren på 18 hullers banen. Vi var nøjagtig samme antal spillere til start som sidste sæson nemlig 42! Efter spillet sørgede Dina i Liljecafeen for vi fik lidt godt at spise, og jeg orienterede lidt om den forestående sæson.

Igen i år takker jeg Greenkeeper staben med hjælpere for at I sørger for at vi har en flot bane at spille på.

En stor TAK skal lyde til Carina i sekretariatet som altid er positiv og meget hjælpsom.

Dina og alle hendes hjælpere sørger altid for vi får noget godt at spise, derfor vil jeg også takke hende og hjælperne. På trods af den dejlige mad, må jeg igen konstatere at vi den sidste onsdag i måneden heller ikke i år har været i stand til i fælles skab at slutte så godt op om dette initiativ!

Sponsorerne sørgede igen i år for at vi i Formandsskabet havde nogle flotte præmier at dele ud af til Jer spillere h.h.v. på Vores onsdage, og til Vores Ture/Udflugter.

 

Jeg vil rette en stor tak til Poul Skytte Madsen ( Team Data Solution), Ebbe Larsen ( Nordicall), Flemming Nielsen ( Malermester ), Kenneth Christensen  ( Shoppen ), og Palle Hansen, Hans Jørgen Hansen og Børge Pedersen som ligeledes har betænkt os med flotte gaver/præmier.

Som ny sponsor af flotte Polo Shirts Tuse outlook!

Palle Juul Fenger som gjorde det rigtig flot på Vores tur til Jylland, her sørgede han for der bestemt ikke manglede noget i Bussen på vej derover i ”Palle Pops Bar”.

Og til sidst Dina har igen i år skænket 2 fl. Snaps til frokosten i dag.

STOR TAK TIL JER ALLE!

På et tidspunkt i foråret (19 marts) var jeg godt nok ved at få Kaffen galt i halsen, da pludselig læste i medlemsnyt, at man var ved at starte en ny  tirsdags klub for Herrer op! Ledet af Klubbens Formand Per Laursen og Niels Esricht Jensen???

Jeg ved ikke om den eksisterer mere, men heldigvis fik den ingen mærkbar indflydelse på Vores Herreklub.

Vi har igen i år ”Kørt” med præmier i form af Gavekort fra Shoppen, jeg ved ikke hvad stemningen er for at fortsætte med det næste år, men det må vi jo snakke om.

Som noget nyt har vi haft Parturneringer, jeg ved heller ikke hvad stemningen er for det, eller om man skal forsøge at finde andre ting, men det må formandsskabet jo tænke over og snakke sammen om.

Der har også været en fortløbende konkurrence om at vinde et Gavekort på 1000 kr., ved at score 10 point over 37, hvilket er lykkedes at vinde for 2 spillere i år. Anders Lund og Torben Trosbjerg, det er flot og stor Tillykke til Jer.

Vi spillede igen i år h.h.v. i Kalundborg og i Slagelse med Vores ”Venskabsklub” Kalundborg. Der har desværre ikke været ret stor tilslutning til disse 2 arrangementer. Om det så skyldes tidspunktet, eller folk vil prøve noget nyt ved jeg ikke, men det er noget vi skal tage op til fornyet overvejelse!

Den årlige Udflugt gik i år til Mogenstrup 22 maj, hvor vi var 22 spillere afsted. Det var da flot, men ikke så mange som vi nogle år har kunnet præstere.

Vinder af Turneringen i Mogenstrup var i A rækken Henrik Hansen med 34 Stbf. Og no. 1 i B rækken Kristian Klitgaard med 37.

Hvis I medlemmer har forslag, eller ændringer til vores Venskabsturneringer og Udflugter, må I komme frem med det. Fordi vi vil i Formandsskabet godt lave nogle attraktive tilbud til Jer, som kan samle rigtig mange deltagere. Jo flere vi kan samles, jo sjovere er det som regel også.

Vi havde i år rykket turen til Jylland, som gik til Gram Slot, frem til 23 – 25 august. Det fremrykkede tidspunkt skyldtes deltagelse i Royal Oak`s Sommerturnering Lørdag 24.

Om tidspunktet så har været perfekt, eller tilbuddet pris/ sted ved jeg ikke, men tilfældet var, at vi var 41 spillere afsted, hvilket er over halvdelen af det samlede antal som vi er i Herreklubben, og det må siges at være ret flot, og  det er vi i Formandsskabet rigtig glade for.

Vi skulle have spillet Kolding på vej derover, men Morten Fagerberg fra Royal Oak som var med til at tilrettelægge Jyllandsturen, måtte ændre Kolding til Fredericia. Vi spillede så Royal Oak 2 gange h.h.v. om Lørdagen hvor vi indgik i Deres årlige Sommerurnering, og igen om Søndagen hvor vi spillede 3 runde i Vores egen interne turnering over 3 dage.

Samlet vinder over de 3 dage blev igen i år og for 4 år Anders Lund.

Flere af Vores spillere vandt meget flotte præmier i Schou`s Sommerturnering. Store præmier som gav problemer med at få transporteret hjem.

Desværre blev der ”Strøet” lidt Malurt i Vores bægre, i form af ikke overholdte aftaler på sidste dagen. Vi fik ikke leveret den ”Vare” som vi havde betalt for og som vi forventede at få. Vi har afsluttet sagen med Royal Oak.

Vi har kompenseret overfor Jer, ved at give Jer drikkevarer 2 onsdage, og 1 extra drikkevare til Generalforsamlingen, som der ellers ikke var kalkuleret med. Så vi håber hermed, at det kan være et ”Plaster” på såret.

Jeg vil også i forbindelse med denne tur rette en stor TAK til Gert og Egons Busser for, at I kunne transportere os derover og rundt til en så favorabel pris.

Hvor turen skal gå hen til næste år ved jeg ikke, men I medlemmer må komme med forslag, så må Formands skabet forsøge at finde noget som kan ”Matche” de forventninger som I har til sådan en tur.

Det er en rigtig dejlig måde at ”Smelte” kammeratskabet sammen, vi har det rigtig sjovt og dejligt på disse ture, og kan kun opfordre nogle flere til at melde sig.

Sædvanen tro har vi også spillet Ryders Cup mod Sorø d.d. 14 september i Sorø. Vi udtager jo spillerne med 3 bedst placerede i Bruttorækken, 5 bedst placerede i A rækken, 5 bedst placerede i B rækken på Ranglisten og så har vi 3 Vildcart. De 16 spillere gjorde deres bedste som vi jo plejer, men overmagten var for stor i Sorø, som vandt vandre pokalen overbevisende tilbage. Vi får et nyt forsøg næste år på hjemmebane, så vi gir den bare gas.

Desværre har vi konstateret en lille medlemsnedgang i Herreklubben i år, hvad det skyldes ved jeg ikke. Jeg har deltaget i Begynderaften, hvor der var ca. 50 begyndere, og der introduceret og reklameret for vores klub, og hver gang jeg ser nye spillere i klubben, agiterer jeg overfor dem at komme i Herreklubben. Det må I også meget gerne gøre.

Endnu engang har Gorm sagt ja til at styre ”Slagets” gang på vores generalforsamling. Tak for det. Jeg ved også du har inviteret Vores ”Æresmedlem” Erik Koch, som var medstifter af Vores forening, men han ønsker ikke at komme, da han ikke spiller mere, og måske efterhånden heller ikke kender så mange herude mere.

Jeg har lige en praktisk bemærkning til Jer alle!

Efter i dag spiller vi fremover om onsdagen kl. 10.00. Carina har reserveret banen til os. Man tilmelder sig på Golfbox, og spiller om en 20.-kr.

Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at sige Anders og Henning tak for samarbejdet i de år vi har ”Kæmpet” sammen. Vi har haft mange gode og sjove timer sammen, og jeg ved om nogen hvilket stort arbejde I to gør hver gang vi har skullet registrere scores og resultater, og I er blevet dygtige til at finde rundt i Golfbox systemet, som trods alt kræver lidt indsigt. Jeg vil ønske Jer held og lykke i fremtiden i Herreklubben.

Til slut vil jeg sige Erik Jelstrup en Kæmpe TAK for alt det du har gjort for Herreklubben. Du har været med fra starten af hvilket vil sige 2005, hvor klubben blev stiftet af Erik Koch, Gorm Pedersen, Alf Sørensen og Finn Andersen. Du trådte så ind i Herreklubbens Bestyrelse i 2007, og har altså været i Formands skabet så vidt jeg kan regne ud i 12 år.

Du har sat et stort aftryk med dit arbejde som kasserer, som der aldrig er en person der har kunnet sætte en finger på. Der har altid været 100% styr på økonomien, og du kan med stolthed overdrage hvervet og pengene til din afløser efter i dag.

Jeg vil endnu engang bede selskabet om at rejse sig, og give Erik en velfortjent hyldest for al den tid og al den energi han har lagt i Herreklubben.

Tak for et godt samarbejde Erik.

Tidspunktet er kommet hvor jeg selv ønsker at stoppe. Jeg sad og forberedte denne min nu så sidste Formandsberetning, og opdagede pludselig at jeg havde været Formand for Herreklubben i 9 år!

Derfor valgte jeg at trække mig tilbage fra posten, da jeg synes, at det var på tide at nye øjne og yngre kræfter kom til. Man skal trække sig tilbage i tide og på det rigtige tidspunkt, hvilket jeg følte var nu.

Jeg smækker bestemt ikke med døren, og har virkelig nydt at være med i Herreklubben i alle de mange år jeg har spillet her, og vil fortsat glæde mig til at komme.

Jeg vil ønske alt det bedste for min afløser, og opfordre Jer tilstedeværende at give ham den hjælp som han behøver for at udfylde posten.

Tusind tak til alle Jer for den støtte som I har ydet mig i de 9 år jeg har været ved roret.

Hermed slutter jeg min Formandsberetning for 2019.  

TAK.