Dagens program 31.10.2020

8:00 Velkomst og Morgenmad

Generalforsamling

www.tgsherreklub.dk -søg oplysninger her - Præmier oktober - kort om næste års tanker 

Vintergolf

Virtuel præmieoverrækkelse

Præmie-afhentnings-procedure- når vi forlader lokalet

ca. 9– 9:30 Dagens spil

Tak for i sommer– velkommen til vintergolf